• Kvalitet

    Vi vet at våre kunder er opptatt av kvalitet. Med høy kompetanse og flinke medarbeidere leverer vi beskrevet kvalitet til avtalt tid og pris til alle våre kunder.

  • Helse og sikkerhet

    I vårt daglige arbeid er vi svært opptatt av at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt på best mulig måte. Det er viktig for DM Stål å overholde alle forskrifter, standarder og normer utstedt av myndighetene innen dette området.

  • Miljø

    DM Stål har stort fokus på miljø og jobber for å identifisere og minimere negative konsekvenser og risikofaktorer som kan påvirke mennesker eller miljø.